Gazdaság / Iparűzési adó

Iparűzési adóNemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról

 

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Az adó mértéke

 

1.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.

 

2. Adómentesség

 

2.§ Helyi iparűzési adómentesség illeti meg azt a helyi iparűzési adóalanyt, amelynek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladta meg az 1,7 millió Ft-ot.

 

3. Záró rendelkezések

 

3.§ Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

 

Nemesbőd, 2019. november 27.

 

 Zsizsik Katalin                                                       dr. Kiss Patrik

    polgármester                                                             jegyző

 

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2019. november 28. napján megtörtént.

 

Nemesbőd, 2019. november 28.

 

 

                                                                        dr. Kiss Patrik

                                     jegyző


« Vissza az előző oldalra!

Nemesbőd Község Önkormányzata - Magyar