Gazdaság / Kommunális adó

Kommunális adó 

Nemesbőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete

A kommunális adóról

Nemesbőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Általános rendelkezések

1.§

Nemesbőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

 

Adó mértéke

2.§

Az adó évi mértéke adótárgyanként:

a)  lakástulajdon és bérleti jog esetében                                           10.000 Ft,-

b) 1000 m2 vagy annál nagyobb területű telek tulajdon esetében    10.000 Ft,-

c)  egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetében                 10.000 Ft,-

 

Adókedvezmény, adómentesség

3.§

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben megállapított mentességeken túl mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki egyedül él és 75. életévét betöltötte, a 75. életév betöltését követő év január hó 1. napjától.

 

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

 

Nemesbőd, 2015. november 30.

 

Simon Ferenc                                                     dr. Váradi Renáta

polgármester                                                                jegyző

 

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.

Nemesbőd, 2015. december 1.

 

dr. Váradi Renáta

jegyző


« Vissza az előző oldalra!

Nemesbőd Község Önkormányzata - Magyar