Hírek / Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évreÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

A Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a         

NEMESBŐDI GYÖNGYVIRÁG ÓVODÁBA

2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2021. április 20.-21. (kedd- szerda) kedd: 8 – 17; szerda: 8 – 12 óra

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1. / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvételről hozott döntésről 2021. május 19. napjáig az óvoda írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A „Jelentkezési lap” átvehető az óvodában.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • valamint az oltási könyvét
  • továbbá a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Kérjük a beiratkozásnál tartsák be a járványügyi előírásokat. (távolságtartás és maszkhasználat)

Az óvodáról és a beiratkozás szabályairól bővebb információ az óvoda honlapján található.

AZ ÓVODA FELVÉTELI KÖRZETE

NEMESBŐD és VÁT KÖZSÉG területe!

Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás


« Vissza az előző oldalra!

Nemesbőd Község Önkormányzata - Magyar